Projektovanje Elektroinstalacija i Projekata za

Zaštitu od Požara

Projektujemo i izradjujemo projektno-tehničku dokumentaciju za elektroinstalacije jake i slabe struje u šta spada:


• Izrada Glavnog projekta elektroinstalacija
• Tehničku kontrolu i reviziju projektne dokumentacije
• Projektantski nadzor nad izvođenjem objekata
• Izradu Projekta izvedenog objekta

cyberspace-2784907_1920
projektovanje

Naši inženjeri imaju licencu projektanata elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema, što između ostalog obuhvata izradu projekata:

• Električnog razvoda i opreme niskog napona u objektima svih vrsta visokogradnje i niskogradnje
• Električnih instalacija osvetljenja u zatvorenim i otvorenim prostorima
• Instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja
• Električnih instalacija na industrijskim objektima
• Električnih instalacija nadzora i upravljanja elektromotornog pogona
• Niskonaponske nadzemne i kablovske mreže, postrojenja i delova transformatorskih stanica
• Telekomunikacionih mreža i sistema
• Primarne i sekundarne kablovske mreže
• Telefonskih i računarskih instalacija i mreža
• Strukturnog kabliranja za stambene i poslovne objekte
• Interfonskih i videointerfonskih sistema i video nadzora
• Sistema za detekciju gasa i dojavu požara, tehničko obezbeđenje objekta, evidenciju i kontrolu pristupa
• Upravljanja elektromotornim pogonima